دانلود مشاهده همه

دانلود

آناتومی حنجره حنجره در خط وسط گردن در حدود مهره های 3-6 گردنی قرار دارد. حنجره از بالا به حلق و از پائین به نای منتهی میشود. حنجره از غضروفهائی تشکیل میشود که توسط لیگمانها ومامبرانهائی بهم متصل میشوند و توسط عضلات داخلی و خارجی حرکت دارند. حفره حنجره شامل قسمتهای زیر می باشد: 1- مدخل...

آخرین محصولات